Zmiany w programie SPRAWDŹ DOKŁADNIE

SOBOTA 12-13 F ; 14-15 D ; pow 15 C ST

Regulamin

Taniec SOLO w kategori DOROSŁYCH I Młodzież Starsza U21 to Walc Wiedeński i Cha Cha Cha  

 REGULAMIN XIII OTTS – KLIKNIJ 

nr konta: 39 2030 0045 1110 0000 0403 4700
Taneczny Klub Sportowy „Creative Dance” 
ul. Gdyńska 47, 84-230 Rumia
tytuł przelewu na MP: Opłata startowa MP (kat. Juniorzy ,Młodzież, Młodzież Starsza, Dorośli, Senior I,II,III, IV) + imię nazwisko pary + klub

Opłata startowa wniesiona do dnia 14.02.2020 wynosi 120 zł od osoby (decyduje data wpłynięcia wpłaty);

Opłata wniesiona po dniu 14.02.2020 wynosi 240 od osoby (dwukrotność opłaty terminowej);

W przypadku rezygnacji pary ze startu w Mistrzostwach organizator nie zwraca opłaty startowej

UWAGA! Zamknięcie list startowych nastąpi dnia 26.02.2020 o godz. 23.59. Brak zgłoszenia oraz opłaty startowej na koncie organizatora w tym terminie uniemożliwia start pary w MP FTS.